Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Nie można mieć jednego serca do nienawiści, a drugiego – do miłości. Człowiek ma jedno, więc zawsze myślałam o tym, jak to serce ocalić
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", 2010
Reposted from1923 1923 viak-achna k-achna
2931 e3d2 390
Reposted fromkaiee kaiee viak-achna k-achna
1067 e16f 390
Reposted fromlambadada lambadada viak-achna k-achna
8226 713a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarecommencer recommencer
0861 3071 390

November 15 2016

Jeżeli ktoś zachowuje się, jakby mu nie zależało, po prostu mu uwierz.
Reposted fromovermind overmind viafabulous-lazy fabulous-lazy
2915 37b8 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafabulous-lazy fabulous-lazy
Mała, nie potrafisz zrozumieć rzeczywistości, w której się znalazłaś, bo próbujesz znaleźć miód w musztardzie i dziwisz się, że nie jest słodka.
To prawda, że ten mężczyzna, na którym Ci zależy, nigdy nie pozwoliłby ci się tak czuć. To prawda, że w jego miłość i zaangażowanie nie musiałabyś nigdy wątpić, będąc całym jego światem. To wszystko prawda, tylko że... on nigdy nie istniał.
Tak bardzo chciałaś kochać, że stworzyłaś sobie w głowie tę jego wersję, za którą gotowa byłaś oddać życie. To była twoja miłość, Mała, to nie był on.
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viajustfeel justfeel
Reposted frombluuu bluuu viajustfeel justfeel

Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.

0420 3b90 390
Reposted frommoreshadows moreshadows viagdziejestola gdziejestola
8376 5623 390
Reposted fromkonfitury konfitury viagdziejestola gdziejestola
4442 120e 390
Reposted fromtimetolove timetolove viablah blah

November 14 2016

9023 12a9 390
Reposted fromoll oll viajamaicanbeat jamaicanbeat
Sukcesem nie jest posiadanie faceta. Sukcesem jest posiadanie fajnego życia. Związek ma być dla nas dobry. Związek ma być dla nas fajny. Ma sprawiać, że się rozwijamy, że jesteśmy lepszymi ludźmi.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabadgirl badgirl
(...)  A ilekroć uznasz, że nie dasz rady lub do czegoś się nie nadajesz, uśmiechnij się najszerzej jak umiesz i przypomnij sobie, co powiedział znany bokser, Muhammad Ali:
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Joanna Pachla
Reposted fromupinthesky upinthesky viadziza dziza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl