Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2014

Musisz zrozumieć, że jestem popierdolona i czasem muszę skądś spierdolić, by znaleźć inne powietrze.

— zimne-palce.blogspot.com
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianap nap
9891 7e33 390
Reposted fromintrigante intrigante viaDominique7 Dominique7
7896 3b90 390
Reposted fromlabellavita labellavita viadomqe domqe
2591 9728 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viaDominique7 Dominique7

April 20 2014

0820 172b 390
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viavoty voty
9644 2808 390
Ty też płaczesz, gdy nie ma nikogo w pobliżu ?
— Matchbox Twenty
8863 7e26 390
Reposted fromnowaczi nowaczi viaNoemiJustine NoemiJustine
8863 7e26 390
Reposted fromnowaczi nowaczi viaNoemiJustine NoemiJustine
8358 681c 390
Reposted fromerial erial viaprzytulanki przytulanki
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialiars liars
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaaskman askman
5778 c733 390
Reposted fromwhatdoyouwant whatdoyouwant viagoby goby
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
Reposted fromkonwalia konwalia vialiars liars
Zamknij na chwilę oczy. Nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. 
— Grzegorz Hyży
Reposted fromweightless weightless viagoby goby
Chcę budzić się przy Tobie, w naszym domu, we wspólnym łóżku. Chcę spacerować z Tobą po ulicy tak by wszyscy wiedzieli, że należysz do mnie, a ja do Ciebie!
— The Originals
Czasami kobieta musi być bezduszną jedzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King "Dolores Caliborne"
Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.