Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2016

Niech pan posłucha, panie Jefferies, nie jestem wykształconą kobietą, ale co do jednego jestem pewna. Kiedy mężczyzna i kobieta spotkają się i spodobają się sobie, powinni połączyć się, trach - jak para taksówek na Broadwayu, a nie siedzieć i analizować się nawzajem, jak dwa osobniki w butelkach. Kiedyś wystarczyło poznać kogoś, zainteresować się i żeniło się. Teraz, trzeba przeczytać sporo książek, pełnych cztero-sylabowych słów, analizować się do momentu, w którym nie ma różnicy między pieszczotami, a kontrolą administracyjną. Kiedy wyszłam za mąż, oboje byliśmy nieprzystosowanymi do życia dziwakami. Nadal nimi jesteśmy i cieszymy się każdą minutą.
— "Okno na podwórze" w reż. Alfreda Hitchcocka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagowa agowa

April 19 2016

2409 8503 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
0517 fb89 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaevildoro evildoro

April 12 2016

Kobiety nie są oziębłe z natury, to zawsze wina mężczyzn.
— Diana Palmer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretaliate retaliate
Reposted fromweightless weightless viaretaliate retaliate
0309 356a 390
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaevildoro evildoro
5220 78ca 390
9200 84b6 390
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaevildoro evildoro

April 09 2016

5229 ebbf 390
Reposted fromMySecondLife MySecondLife viamadadream madadream
9974 0b7a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
9973 88e0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
4875 7752 390
Reposted frommileskane mileskane viaelarenne elarenne

April 05 2016

2411 4449 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelarenne elarenne
Play fullscreen
Po prostu jestem. Po prostu tęsknię. Po prostu nadal Cię kocham..., mimo że nigdy Ci tego nie powiedziałam.
Nawet nie wiesz jak bardzo mi się nie chce żyć bez Ciebie.
Reposted fromniewyslowiona niewyslowiona viadziza dziza
3487 78cb 390
Niech już chrapie, zostawia brudne skarpety na środku pokoju i pali w sypialni. Niech tylko będzie.
— Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
5337 7161 390
moje życie
Reposted fromFolx Folx viaeternaljourney eternaljourney
7012 0be7 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl