Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

3178 7721 390
Reposted fromscorpix scorpix viawojna wojna
8203 ad74 390
2705 b4f2 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawerandaa werandaa
9364 f11f 390
Reposted fromluthinee luthinee viawerandaa werandaa
4551 1e1f
Reposted frommiischa miischa viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
Miłość nie rozkłada się po równo w związku. Nigdy nie jest pół na pół. To zawsze siedemdziesiąt do trzydziestu, lub sześćdziesiąt do czterdziestu. Ktoś zakochuje się pierwszy. Ktoś stawia drugą osobę na piedestale. Ktoś staje na głowie, by życie toczyło się gładko i przyjemnie, a partner po prostu załapuje się na ten wózek.
     
— Jodi Picoult, Deszczowa noc, fragm.
7617 bccf 390
Reposted fromscorpix scorpix viaraindrops raindrops
Musisz być ostrożna.
Musisz być pewna, że wybranek jest Ciebie wart.
— Blue Valentine
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę.
Opowiem Ci, jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy.
Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak... Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
— ~ Aleksandra Romasłowska
4376 867c 390
Reposted fromanaa anaa viawelcometowonderland welcometowonderland
7276 cc84 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawerandaa werandaa
2410 7396 390
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viawojna wojna
9036 5cc8 390
Reposted fromretaliate retaliate viabawelniana bawelniana
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viamileczkaaa mileczkaaa

October 20 2014

To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem. 
Reposted fromxxoxxo xxoxxo vianurozaur nurozaur
0895 99ac 390
Reposted frommeaning meaning vianurozaur nurozaur

October 19 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.