Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2016

7745 7980 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viadrunkwhipster drunkwhipster
3125 c1b7 390
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
4473 138d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawhoever whoever
6490 183d 390
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viawhoever whoever
7625 6dcb 390
Reposted fromCalcarea Calcarea viawhoever whoever
0815 31a6 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaangeliquee angeliquee

February 07 2016

8669 470c 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaEdgi Edgi
3226 1670 390
Reposted fromzrazik zrazik viapoolun poolun
Niby człowiek już wie, że po wszystkim. Niby już się pogodził, że nic z tego nie będzie. Niby powoli zapomina. Odcina się, nie pyta. I nagle jedno zdjęcie, jedno cholerne zdjęcie, sprawia, że serce po raz kolejny pęka na miliony kawałków, choć chwilę wcześniej było się pewnym, że już bardziej nie można umrzeć z tej miłości. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viainyou inyou
Zdarza mi się przechodzić nagle w stan smutku nawet gdy wszystko jest okej, nawet gdy jestem szczęśliwa. On po prostu siedzi we mnie, bo zbyt długi czas był we mnie i może już zawsze będzie? Jestem zbyt emocjonalna i zbyt wrażliwa. Słabość psychiczna. U mnie to normalne, że tak bardzo się przejmuję, załamuje i tylko płacz pomaga. Płacz jest dobry. Potrafi oczyścić organizm ze wszystkiego.
Reposted fromlovvie lovvie viainyou inyou
Reposted fromonlyman onlyman viapoolun poolun
5594 372c 390
Reposted fromfoods foods viaagainnagain againnagain
Otworzyłam oczy, ale nie było juz nikogo...i nikt mnie nie zatrzymywał, więc sobie poszłam...i nikt nie powiedział- zostań
Reposted fromgive-me-love give-me-love viainyou inyou
0304 3052 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viawiksz wiksz
6496 a5f9 390
Reposted frompengin pengin viainyou inyou
4351 1407 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaliwa maliwa
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viainyou inyou
7978 f81f 390
7743 5a5b 390
Reposted fromCalcarea Calcarea viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl