Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viagivemeheaven givemeheaven
9990 f236 390
Reposted frompeper peper viaucieknijmi ucieknijmi
Szczęście to nie to, co posiadasz, lecz to, czym potrafisz się cieszyć.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialiars liars
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viabadgirl badgirl
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
4761 0604 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadgirl badgirl
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadgirl badgirl
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just … start.
— (via faded-perception)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

May 10 2015

Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
5101 d217 390
Reposted fromrenirene renirene viadisheveled disheveled
7324 f44f 390
Reposted fromcosmostar cosmostar viacametrue cametrue

May 09 2015

Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viablondieangel blondieangel
8267 5011 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor vialexxie lexxie
...czasami myślę, że wszyscy żyliśmy kiedyś innym życiem w jakimś zupełnie innym świecie. Ale z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym.
— Haruki Murakami, Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland
Reposted frombeltane beltane vialexxie lexxie
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarock barock viahaley haley
Myślała zatem o nim, nie chcąc o nim myśleć i im bardziej o nim myślała, tym większą czuła
wściekłość, a im większą wściekłość czuła, tym bardziej o nim myślała, doprowadzając się do
takiego stanu, że nie mogąc już tego znieść zatraciła poczucie rozsądku.
— Gabriel García Márquez

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape vialexxie lexxie
8525 edba 390
7003 11ef 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.