Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2014

Tęsknota to piękne uczucie. Podobne do miłości, ale smutniejsze. Tęsknota to takie uczucie jak smutna miłość.Uczucie rozpamiętywania tego, co było najpiękniejsze, i zapominania tego, co było złe. Przypominania sobie rzeczy, które w ogóle się nie zdarzyły, i życia z nadzieją, że jeszcze się kiedyś powtórzą.
— Piotr Adamczyk "Dom tęsknot"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamarbra12 marbra12

Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromloverdose loverdose viasohappy sohappy
Reposted fromthomerth thomerth viariczard riczard
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viasohappy sohappy
9158 dcc5 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viasohappy sohappy
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viakarna karna

August 24 2014

Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
Reposted fromzoi zoi viamadeliine madeliine
nadal czuję jego zapach. ciągle słyszę jego kroki. dalej widzę jego oczy.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaspita spita
9945 3449 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakamenka kamenka
1752 5074 390
Reposted fromFerbii Ferbii viaunmadebeds unmadebeds
Fluffy friends.
Reposted frombiru biru viagoraca-czekolada goraca-czekolada
7317 99e7 390
Reposted fromsky-dead sky-dead viatruesoup truesoup
Ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdistraacted distraacted viaxvou xvou
Łzy maja to do siebie, że nie pozostawiają po sobie śladów na twarzy. Wsiąkają w serce, niczym w gąbkę. Cały problem polega na tym, że każda gąbka ma swój limit.
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxvou xvou
7745 e4bd 390
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaspita spita
3322 9151 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspita spita
4889 8bef 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvou xvou
Reposted fromcigarettes cigarettes viaxvou xvou
4661 355a 390
Reposted fromhappily happily viaxvou xvou
1999 e231 390
Reposted frommaaaatek maaaatek viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.