Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viamelan melan
Trzeba pozbyć się świadomości upływu dni i godzin, a większą uwagę zwracać na każdą minutę.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaabsolem absolem
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viatobecontinued tobecontinued
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
4559 dbcd 390
Reposted frommelodyjna melodyjna viasarkastyczna sarkastyczna
8768 a0e3 390
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie

January 10 2018

"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek via100suns 100suns
6308 36c0 390
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
0108 58be 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatoffifee toffifee

January 02 2018

Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca

December 18 2017

9630 418b 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapoolun poolun
0734 0080 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl