Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

0556 874f 390
Reposted fromkombinat kombinat viairmelin irmelin
0734 6ee2 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
0752 fa9d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
4759 e425 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
9061 22de 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
0354 6808 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viairmelin irmelin

May 29 2015

0104 007c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajaroflife jaroflife
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajaroflife jaroflife
Kobietom w tych czasach trochę się popieprzyło w głowach, zachowują się jakby wyrosły im ptaszki, z tej niezależności wyrosła tylko samotność. i gdzie drogie panie ta niezależność kiedy ryczycie po nocach?
— Lolita
Reposted fromMissMurder MissMurder viajaroflife jaroflife
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viajaroflife jaroflife
6593 8ce0 390
Reposted fromsaphirka saphirka viaslowianecznik slowianecznik

May 11 2015

To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viagivemeheaven givemeheaven
9990 f236 390
Reposted frompeper peper viaucieknijmi ucieknijmi
Szczęście to nie to, co posiadasz, lecz to, czym potrafisz się cieszyć.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialiars liars
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viabadgirl badgirl
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
4761 0604 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadgirl badgirl
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadgirl badgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl