Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2017

Poza tym najlepszą obroną przed wszystkim, co złe, jest uśmiech. Nie pękasz, nie dajesz komuś satysfakcji, tylko się uśmiechasz.
— Agnieszka Więdłocha
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
Miłość zbudowana na urodzie umiera tak szybko jak uroda.
— John Donne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajasmyn jasmyn
5029 a28f 390
3284 de86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabakteryja bakteryja
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viabakteryja bakteryja
Potrzebujesz kogoś, kogoś kto nie pozwoli Ci przespać życia.
Reposted fromchceuciec chceuciec viabakteryja bakteryja
8779 8e4a 390
the calling
8389 8d48 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabakteryja bakteryja
8805 f56b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viagdziejestola gdziejestola
7150 3d22 390
Reposted fromdereizm dereizm viagdziejestola gdziejestola
2961 6b35 390
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
6257 2242 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viagdziejestola gdziejestola
6007 dd1d 390
2122 0eeb 390
Reposted fromdomitrz domitrz viagdziejestola gdziejestola
2605 c539 390
zupa wie o co chodzi. 
Reposted frombe-yourself be-yourself viagdziejestola gdziejestola
8523 4392 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viagdziejestola gdziejestola
1236 c589 390
Reposted fromvianne vianne viagdziejestola gdziejestola

January 09 2017

Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.

— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaindifferenza indifferenza
5755 5cb1 390
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viacatchdimoment catchdimoment
Ludzie wtrącają się, ludzie kłamią, ludzie wymyślają podłe idiotyzmy, a pewnego dnia już nie wiadomo, co jest prawdą, a co kłamstwem, co plotką, a co rzeczywistością, kto jest przyjacielem, a kto świnią, kto kolegą, a kto durniem; nie sposób połapać się w tym wszystkim.
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viacatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl