Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

0275 5d64 390
Reposted fromajema ajema viamoai moai
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted fromcorvax corvax viagriber griber
4244 fa51 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viagriber griber
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagriber griber
9362 3cd6 390
Reposted fromwyczes wyczes viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
3225 7174 390
Reposted fromsonylein sonylein viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
4134 683e 390
Reposted fromonlyman onlyman viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
Kiedyś myślałam, że wolność to możliwość bycia samemu tam, gdzie się chce. Dzisiaj myślę, że prawdziwa wolność to możliwość bycia tam, gdzie się chce, z tym, z kim się chce.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromvivre1 vivre1 viapoolun poolun
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun

January 16 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viamelan melan
Trzeba pozbyć się świadomości upływu dni i godzin, a większą uwagę zwracać na każdą minutę.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaabsolem absolem
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viatobecontinued tobecontinued
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
4559 dbcd 390
Reposted frommelodyjna melodyjna viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl