Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2014

0648 f4e2 390
Reposted fromget-fit get-fit viamarysia marysia
1245 2909 390
Reposted fromarmadillo armadillo viasohappy sohappy
5689 32a9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajamaicanbeat jamaicanbeat
9485 bf4b 390
<3
Reposted fromakysz akysz viajamaicanbeat jamaicanbeat
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
Reposted fromthesmajl thesmajl viazupson zupson
Reposted fromvolldost volldost viabegentle begentle

September 20 2014

Ile razy dziennie zadajesz sobie pytanie, czy dobrze się czujesz, czy jest ci dobrze? Nie rób tego. Jest jeden nieomylny znak, po którym rozpoznaję osobę z depresją: to osoba, która stale zadaje sobie to pytanie.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianiewidkaa niewidkaa
Ciągle się uśmiechała, nawet podczas pocałunków. Teraz trudno mi sobie wyobrazić coś lepszego niż smak jej uśmiechu.
— facebook'owe "Perwersje"
Reposted frommaidiremai maidiremai viablack-soul black-soul
who cares? :)
Reposted frommajkey majkey viacatchdimoment catchdimoment
2420 fd1f 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialili1234 lili1234
4536 a529 390
Reposted fromretaliate retaliate viamisieq misieq
9404 8971 390
Reposted fromscorpix scorpix viacitiesofnight citiesofnight
9060 57b3 390
Reposted fromnagasukanabosaka nagasukanabosaka vianivea nivea
Reposted fromweightless weightless viapathetic8 pathetic8
0538 61d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadomqe domqe
9880 917f 390
Reposted fromreylin reylin viacloseyoureyes closeyoureyes
Reposted fromesste esste viadomqe domqe
8360 33af 390
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
5731 3b38 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.