Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2015

Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Wróciłem do domu. Nie wiedziałem, co zrobić z tęsknotą za kimś, kogo się nie pamięta, ani co zrobić z przytuleniem, na które się czeka całe życie.
— Robert Rient
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaScivolidinuovo Scivolidinuovo
8266 0eae 390
Reposted fromrol rol viaScivolidinuovo Scivolidinuovo
0391 4633 390
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak

June 05 2015

0556 874f 390
Reposted fromkombinat kombinat viairmelin irmelin
0734 6ee2 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
0752 fa9d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
4759 e425 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
9061 22de 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
0354 6808 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viairmelin irmelin

May 29 2015

0104 007c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajaroflife jaroflife
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajaroflife jaroflife
Kobietom w tych czasach trochę się popieprzyło w głowach, zachowują się jakby wyrosły im ptaszki, z tej niezależności wyrosła tylko samotność. i gdzie drogie panie ta niezależność kiedy ryczycie po nocach?
— Lolita
Reposted fromMissMurder MissMurder viajaroflife jaroflife
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viajaroflife jaroflife
6593 8ce0 390
Reposted fromsaphirka saphirka viaslowianecznik slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl