Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2015

2837 ce58 390
9268 1053 390
Reposted fromtfu tfu viadrunkwhipster drunkwhipster
1780 9d31 390
Reposted frompeper peper viadrunkwhipster drunkwhipster
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
4184 8cac 390
so true.
Reposted frommaaraw maaraw viaeternaljourney eternaljourney
Czasem trzeba powiedzieć żegnaj zanim powiesz witaj.
— Aloha movie
Reposted fromkarna karna viacatchdimoment catchdimoment
Nic dobrego nie przychodzi z łatwością.
— The strain, season 2
Reposted frompensieve pensieve viaeternaljourney eternaljourney
4361 f770 390
Reposted fromem82 em82 viaeternaljourney eternaljourney
3785 49c1 390
Reposted fromkjuik kjuik viacatchdimoment catchdimoment
6999 4da2 390
Nieśmiałość w życiu jest błędem, bez względu na wszystko.
— Koleś, który wczoraj o 3 rano prosił mnie o mój numer telefonu. (via kolekcjonerka-poezji)
Reposted fromIlou Ilou vianivea nivea
Życie to oddech. Mamy ograniczoną pulę uderzeń serca. Niepotrzebnie marnujemy je na wahanie, strach czy złość.
— Katarzyna Bonda
Reposted fromplayinglove playinglove viaomg-archy omg-archy
6419 7e28 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaomg-archy omg-archy
"Podaruj temu, kogo kochasz skrzydła, by mógł latać, korzenie, aby wracał i powody, aby został." 
— Dalajlama
Reposted fromesperantoo esperantoo viaomg-archy omg-archy
Nikt nie jest tym, za kogo mają go inni.
— A. J. Gabryel: "Kusiciel"
Reposted frompensieve pensieve viaomg-archy omg-archy
3053 48cb 390
Reposted fromaamu aamu viathereover thereover
2154 0e1b 390
Reposted fromTaieri Taieri viaohgodwhy ohgodwhy
5425 c65a 390
Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaomg-archy omg-archy
Udawałem, że to nie było nic wielkiego,
kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl