Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie krzywdzić.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
1540 2e75 390
Reposted fromjestemnikim jestemnikim viapalina palina
chciałoby się zadzwonić i powiedzieć: przyjedź, przytul i pozwól zasnąć w swoich ramionach.
Reposted fromnotenough notenough viapalina palina
Reposted fromweightless weightless viapalina palina
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
6798 9ffa 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viajutynda jutynda
1490 551b 390
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viajutynda jutynda
8239 d44b 390
Reposted fromkyte kyte vianolkafasolka nolkafasolka

September 18 2016

8359 3e14 390
powiedz.
Zły moment i okoliczności wszystkie.
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdereizm dereizm viakomplikacja komplikacja
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
Czasami trzeba wyjechać daleko, by zobaczyć siebie i swoje życie z innej perspektywy.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
follow your dreams!
Z czasem się przekonasz, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze wszystkim.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja

August 28 2016

7972 53e4 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajustfeel justfeel
Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać. 
— Muminki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl