Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Zabiorę Cię, właśnie tam, gdzie serce mocniej bije
Reposted frommissmaya missmaya viamisiekmalinowy misiekmalinowy
Reposted fromheima heima viaohhmarigold ohhmarigold
1522 d725 390
Reposted fromimradioactive imradioactive vialili1234 lili1234
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromflesz flesz viamadadream madadream
6548 5741 390
Reposted fromtwice twice viamadadream madadream
4893 efe8 390
Reposted fromtwice twice viamadadream madadream
Styczeń to jest czas, kiedy witam się bez uśmiechu, mylę numery autobusów i miewam dziwne sny. Złamałam już wszystkie noworoczne postanowienia i nie jest mi wstyd. Rozmowy się nie kleją, książki leżą przerwane w połowie, słucham starych piosenek i wracam do przeszłości. Choć byłam w niej tyle razy i znam już wszystko na pamięć. To taki czas, kiedy wydaję mi się, że będzie tak już zawsze...miałko i depresyjnie. Czekam aż minie...
Reposted fromhabae habae viamadadream madadream

January 26 2015

Czasem mam wrażenie że zostanę sam bez ciebie
Że nie zniesiesz tego co potrafię zrobić w nerwach 
Ale pamiętam że nosisz przebaczenie
— Diox
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaweruskowa weruskowa
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa.
Odczuwać.
Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Reposted fromte-quiero te-quiero viajasmyn jasmyn
Moje myśli opiekują się Twoimi
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viamisiekmalinowy misiekmalinowy
2282 b077 390
Reposted frompaulos paulos viamisiekmalinowy misiekmalinowy
8797 782b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
Gdy nie śpi się od siedemdziesięciu dwóch godzin, wszystko zaczyna się zmieniać.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
0789 1c59 390
Reposted from9minutowa 9minutowa viapengin pengin
8905 e619 390
Reposted fromstrofka strofka viapengin pengin
3737 144f 390
Reposted fromtaborri taborri viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.