Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl vialajla lajla
1030 d669 390
Reposted fromscorpix scorpix vialajla lajla
0027 c486 390
Reposted frombeinthe beinthe vialajla lajla
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialajla lajla
8023 1620 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialajla lajla
3219 5977 390
gdzie to wino ?
Reposted fromzenibyja zenibyja viathereover thereover
2203 6316 390
1410 058a 390
6909 265f 390
Reposted fromgirls-and-cars girls-and-cars viamoai moai
Obudziłam się z głową pełną Ciebie. 
6498 df28 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Może nic się nigdy nie zmieni (...) Ale warto poczekać, gdyby miało się jednak okazać inaczej.
— Alexandra Bracken 'Mroczne umysły'
5422 ca33 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. Nikt nie zauważy różnicy.
— Jackson H. Brown
Reposted fromsercowisko sercowisko viaucieknijmi ucieknijmi
Część mnie chciała prosić cię, byś został. Byś walczył o mnie, walczył o nas. Powstrzymała mnie tylko myśl, że przecież kiedy ktoś kocha prawdziwie, to zostanie sam z siebie, bez proszenia go o to.
— Mirtha Michelle Castro Marmol
Reposted frompasazerka pasazerka viaucieknijmi ucieknijmi
Wierzę, że jeszcze gdzieś się spotkamy
Reposted fromlabellavita labellavita viaucieknijmi ucieknijmi
Kim jestem? Czasami dzieckiem, czasami kobietą. Delikatna jak motyl i wrażliwa do granic nieprzyzwoitości. Ironiczna i często kapryśna. Pobudzam zmysły. Pozostaję w pamięci taka na jaką sobie zasłużysz. Ciągle pragnę bardziej, o to chodzi w życiu? Pociąga mnie zapach intelektu. Nie lubię bohaterów, lubię zwycięzców.
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaucieknijmi ucieknijmi
Bądź taka, aby inne kobiety żałowały, że nie są tobą.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl