Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadgirl badgirl
.
Reposted fromweightless weightless viawiksz wiksz
2168 9028 390
Reposted fromkimik kimik viazupa-z-kota zupa-z-kota
Wiele razy bedziesz miał ochotę sie poddać, ale tego nie zrobisz. Wiele razy, bedziesz myślał, ze nie dasz rady, wtedy zmobilizujesz sie najbardziej i spróbujesz jeszcze raz
— Donald Trump
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadgirl badgirl
7792 c453 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadhairday badhairday
7943 8865 390
Reposted fromerial erial viawiksz wiksz
5289 ec67 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viawiksz wiksz

November 12 2014

Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromnaelienn naelienn vianieklam nieklam
0402 4951 390
Reposted fromdrina drina viatysiace-mysli tysiace-mysli
obawiam się, że nie mam wystarczająco dużo środkowych palców, żeby pokazać co do Ciebie czuje
Reposted fromatypical atypical viaklaud klaud
9211 4f6a 390
Reposted fromriseme riseme viaklaud klaud
5762 058d 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaklaud klaud
5762 058d 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaklaud klaud
za łatwo uciekasz
— wiadomość 01:30
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaklaud klaud
5978 0b88 390
Reposted fromluthinee luthinee viazupa-z-kota zupa-z-kota
Reposted fromoski oski viaklaud klaud

November 11 2014

0369 40e8 390
Reposted frommwhah mwhah vianosceteipsum nosceteipsum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.