Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2015

9121 5471 390
5370 e7fd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmberfromgao Amberfromgao
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromRybciaaa Rybciaaa viaAmberfromgao Amberfromgao
Nie pokonujcie oceanów dla ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla was kałuży.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromquansh quansh viaAmberfromgao Amberfromgao
M: Nie jestem z tych dziewczyn, za którymi chłopcy się oglądają...
P: Jesteś jedną tych dziewczyn, której pragną mężczyźni, a o której chłopcy mogą tylko pomarzyć.
— pieprzyk vs. mysza
Reposted fromartbylittlea artbylittlea vianivea nivea
Decydując się na mnie, nie możesz bywać. Musisz być - stanowczo, i zawsze, bo ja, to taka mała życiowa niezdara. Ja się potykam, i trzeba mnie podnosić. Ja nie umiem sama podejmować decyzji, i trzeba mi w tym pomagać. Ja się lubię przyzwyczajać, wiesz? Więc musisz być zawsze, o każdej porze dnia i nocy, stuprocentowo - by uczyć mnie życia, bo chyba ominęłam kilka lekcji, a na ściągach to ja tu nie przetrwam.
— bardzo trafne
0965 fc6c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmberfromgao Amberfromgao
6112 be00 390
0005 0bf5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns

August 22 2015

0652 3325 390
Reposted fromJuniorAmazon JuniorAmazon viagriber griber

August 19 2015

9817 9774 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

August 18 2015

Cokolwiek ofiarujesz kobiecie, ona odda Ci to z nawiązką.
Jeżeli dasz jej dom, ona da Ci domowe ognisko.
Jeżeli dasz jej żywność, ona da Ci posiłek.
Jeżeli dasz jej uśmiech, ona da Ci serce.
Ona zwielokrotnia wszystko co jej dasz.
Więc jeżeli będziesz ją traktować jak śmieć, otrzymasz w zamian tonę gówna.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianivea nivea
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viadoesnt doesnt
4364 7588 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadoesnt doesnt
4560 1677 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadoesnt doesnt
bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— W.Myśliwski
Reposted fromyourjinx yourjinx vianivea nivea
Moje życie tak bardzo Tobą przesiąkło ...
Reposted fromscar scar via100suns 100suns
2448 d828 390
2477 8e06 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl