Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viamyszkaminnie myszkaminnie
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viafckit fckit
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialexxie lexxie

June 10 2017

0746 7a1e 390
Reposted fromretaliate retaliate viaeternaljourney eternaljourney
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaucieknijmi ucieknijmi
7771 9964 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
1359 f5e3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
9084 762b 390
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
9043 9957 390
Reposted fromusual usual viagdziejestola gdziejestola
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin viaraindrops raindrops
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
Reposted fromshakeme shakeme viabakteryja bakteryja
7823 dd2b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabakteryja bakteryja
Od dzieciństwa miałem tendencję do stwarzania wokół siebie fikcyjnego świata, do otaczania się przyjaciółmi i znajomymi, którzy nigdy nie istnieli - oczywiście nie wiem, czy to oni nigdy nie istnieli, czy to może ja nie istnieję.
— Fernando Pessoa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl