Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
9043 9957 390
Reposted fromusual usual viagdziejestola gdziejestola
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin viaraindrops raindrops
3373 8f44 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
Reposted fromshakeme shakeme viabakteryja bakteryja
7823 dd2b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabakteryja bakteryja
Od dzieciństwa miałem tendencję do stwarzania wokół siebie fikcyjnego świata, do otaczania się przyjaciółmi i znajomymi, którzy nigdy nie istnieli - oczywiście nie wiem, czy to oni nigdy nie istnieli, czy to może ja nie istnieję.
— Fernando Pessoa

May 07 2017

2236 521b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viajustfeel justfeel
Reposted frommuladhara muladhara viahouda houda
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viahouda houda
0886 4c7a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viahouda houda
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viahouda houda
8370 a60a 390
Reposted fromblutelf blutelf viajamaicanbeat jamaicanbeat
8450 4dee 390
Reposted fromsunlight sunlight viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl