Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viatysiace-mysli tysiace-mysli
1680 2724 390
Reposted frommyrla myrla viaweruskowa weruskowa
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 13 2017

0026 d9a0 390
Reposted frombrumous brumous viaohhmarigold ohhmarigold

July 15 2017

1097 2aa2 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen viagdziejestola gdziejestola

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
1407 67f3 390
Reposted fromoutline outline viamyszkaminnie myszkaminnie
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viamyszkaminnie myszkaminnie
0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viamyszkaminnie myszkaminnie
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viafckit fckit
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl