Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
5256 5a6d 390
Reposted frommerkaba merkaba viairmelin irmelin
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Nie ma sensu być wariatem, jeżeli bierzesz życie za poważnie
— A Beautiful Mind
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairmelin irmelin
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeminehoney beminehoney
2684 1031 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viabeminehoney beminehoney
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viabeminehoney beminehoney
9640 c0b7 390
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

July 05 2019

1900 5280 390
Reposted fromthetemple thetemple viafeatherr featherr
przepłakane morze łez
ale teraz dobrze jest

raz na zachód, raz na wschód
absolutnie 
będę z tobą aż po grób
absolutnie 
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie 
ale tak mi dobrze jest
— SORRY BOYS: ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE
Jezu, nie mam zamiaru być jednym z tych, którzy siedzą, gadając o tym, co zamierzają zrobić. Po prostu to zrobię. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty.
— John Green – Szukając Alaski
2632 4cc2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
2940 0ae2 390
Rafał Bujnowski, "Nokturn (Graboszyce)" 2012-2013
Reposted fromallblack allblack viamelan melan
1878 777f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3098 fed2 390
Reposted fromkarsina karsina viairmelin irmelin
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viazupson zupson
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
9826 0c24 390
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...