Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

1900 5280 390
Reposted fromthetemple thetemple viafeatherr featherr
przepłakane morze łez
ale teraz dobrze jest

raz na zachód, raz na wschód
absolutnie 
będę z tobą aż po grób
absolutnie 
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie 
ale tak mi dobrze jest
— SORRY BOYS: ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE
Jezu, nie mam zamiaru być jednym z tych, którzy siedzą, gadając o tym, co zamierzają zrobić. Po prostu to zrobię. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty.
— John Green – Szukając Alaski
2632 4cc2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
2940 0ae2 390
Rafał Bujnowski, "Nokturn (Graboszyce)" 2012-2013
Reposted fromallblack allblack viamelan melan
1878 777f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3098 fed2 390
Reposted fromkarsina karsina viairmelin irmelin
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viazupson zupson
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
9826 0c24 390
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin

June 28 2019

1276 51d3 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyszkaminnie myszkaminnie
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viahaszraa haszraa
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaxannabelle xannabelle
4556 0ef4 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viawszystkodupa wszystkodupa
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl